Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

मुलगा: मला तुमच्या मुली सोबत लग्न करायचंय
मुलीचा बाप: (चिडुन) मुर्खा तुझ्या पगारात माझ्या मुलीचा नाक पुसायचा रुमाल पण यायचा नाही ….
....
.......
मुलगा: अरे बाप रे ईतकी शेंबडी असेल तर राहु द्या...

Popular Articles