Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

देवाकडे...
पाणी मागितलं, तर  समुद्र दिला....
फुल मागितलं, तर बागच दिली...
घर मागितलं, तर राजवाडा दिला...
आणि.....
देवापाशी  देवच मागितला तर त्यांनी "तुमच्या" सारखे मित्र दिले!

Popular Articles