Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

॥आजचा सुविचार॥

बायकोला बडबड बंद कर असे म्हणून भांडण ओढ़वून घेण्यापेक्षा 'तू ओठ मिटल्यावर खूप सुंदर दिसतेस' असे म्हणा....

Popular Articles