Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

इंग्रज बायका:
'गुड नाईट डार्लिंग'...

हिंदी बायका:
'शुभ रात्री जी'...

मुस्लिम बायका:
'शब्बा खैर जी'...

आपल्या बायका:
'त्या मोबाईलला काडी लावा अन् झोपा आता'..

Popular Articles