Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

आयला... हे whtsapp आल्यापासून रोज सकाळी सकाळी इतके लोक मला असं जगलं पाहिजे आणि तसं जगलं पाहिजे शिकवत सुटलेत की whtsapp नसताना मी कसा जगत होतो तेच आठवत नाहिये..

Popular Articles