Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

वर्षाचा विचार करतो, तो धान्य पेरतो. जो दहा वर्षाचा विचार करतो, तो झाडे लावतो. जो आयुष्यभराचा विचार करतो, तो माणुस जोडतो...आणि जी माणसं विचार पेरतात तीच माणसं परिवर्तन घडवू शकतात.
-डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर

Popular Articles