Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

एका साधारण नागरिकाचे मत...
WhatsApp वापरणाराच्या शेजारी  बसने म्हणजे मुडद्याला राखन बसल्या सारखे आहे !

Popular Articles