Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

चांगल्या लोकांची इज्जत कधी कमी होत नाही.
सोन्याचे शंभर तुकडे करा,  किंमत कमी होत नाहीं. चुकणं ही  'प्रकृती', मान्य करणं ही  'संस्कृती ' आणि सुधारणा करणं ही 'प्रगती 'आहे... हे रस्ते लक्ष्यापर्यंत घेऊन जातीलच. तुम्ही सबुरी ठेवा.
...
....
कधी ऐकलं आहे का... की रात्रीच्या काळोखानं सकाळ होऊच दिली नाही...!

Popular Articles