Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

एका शेतकऱ्याने पीकामध्ये बुजगावण्या ऐवजी एडमिनचे होर्डींग लावले...

पाखरांनी मागच्या वर्षी नेलेले दाणे पण परत आणून दिले...
...
....
भाऊशी वाकडं.... तर नदीवर लाकडं !!!!

Popular Articles