Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

कामवाली बाई न सांगता सुट्टी घेऊन जेव्हा परत येते तेव्हा मालकीन रागाने विचारते "सांगून का नाही गेली?" तेव्हा ती म्हणते " Facebook वर स्टेटस वाचलं नाही का? Going to village for 4 days.
......
सायबांनी तर कमेंट पण टाकली होती miss you म्हणून... "

Popular Articles