Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

बॉस :- तूला आज रात्रीपर्यँत थांबून फाईल पुर्ण करावी लागेल.
ज्युनियर :- माफ करा सर, पण मला नाही जमणार !
बॉस :- का नाही जमणार ?
ज्युनियर :- माझ्या धंद्याची वेळ होते.
बॉस :- म्हणजे ?
ज्युनिअर :- रात्री मी रिक्षा चालवतो. फक्त कंपनीच्या पगारात घर थोडीच चालतंय..?
...
....
बॉस :- बस कर यार,आता काय रडवणार का मला?
कधीतरी ये रात्री आपल्या बायको पोरांना घेऊन माझ्या पाव-भाजीच्या गाडीवर....

Popular Articles