Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

सुविचार...
बायकोवर राग आला तर तो गिळून टाकावा..
...
....
नाहीतर गिळायला मिळत नाही..

Popular Articles