Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

एका स्पर्धा परीक्षेतील प्रश्न-   "दिलके टुकडे टुकडे करके मुस्कराके चल दिए" या वाक्याचं मराठीत भाषांतर करा.

वेगवेगळ्या सेंटरवरील विद्यार्थ्यांची नमुनेदार उत्तरे
पुढील प्रमाणे..

विद्यार्थी-१ (पुणे)-
"ह्रदयाचे तुकडे तुकडे करुन गालावर खळीसह चालती झाली..."

विद्यार्थी-२ (नाशिक)-
ह्रदयाची खांडोळी खांडोळी करून  स्मितहास्य करत निघून गेली टवळी...!"

विद्यार्थी ३ (मुंबई)-
"दिल ब्रेक करुन वर नुस्ती एक स्माईली सेंड करुन परतीची लोकल पकडलीस"

विद्यार्थी-४ (अकोला) - "मनाचा बुकना बुकना करून दात ईचकुन निंगुन गेली"
 
विद्यार्थी-५ (अमरावती) "कलिजाचे मार कुटके कुटके केले माह्या, अन दातकाड काहाडत कुठं चाल्ली वं !"

विद्यार्थी-६ (यवतमाळ)-
"निरे तुकळे केलेना हिर्दयाचे, न वरुन जाता जाता बत्तिशी दाखुन राह्यली..आं !!

विद्यार्थी-७ (वाशिम)-"कायजाच्या पार चिंध्या करून टाकल्या माहया, अन हेंबाडथुत्री दातकड विचकत जाऊन राहाली"

विद्यार्थी-८ (बुलढाना)-
"लांग चिथडे करुन माया कायजाचे वरुन लय दातं इचकून रहाली तु तं.. आन चाल्लि लगे..."

विद्यार्थी ९ (वर्धा) -
बाप्पा!!! पार चिटोरे चिटोरे केले पोट्टिन कायजाचे अन बगा कशी जाऊन रायली फिदिफिदी हासंत"

विद्यार्थी १० (नागपूर)
"दिल ची बोटी बोटी करुन गालात हासत हासत च्याल्ली"...

Popular Articles