Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

वाहन केंव्हाही वळवता येते,
पण वळण आल्याशिवाय ते वळवू नये.
निर्णयाचेही असेच असते..
निर्णय केंव्हाही घेता येतो,
पण वेळ आल्याशिवाय तो घेऊ नये..

Popular Articles