Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

लहानपणी शाळेत बाई घरचा अभ्यास चेक करताना एकच वाक्य..
....
....
बाई अभ्यास झालाय पण वहया घरात विसरल्या..

Popular Articles