Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

कधी "कुणाला कमी समजू नका.......
"दिवस प्रत्येकांचे असतात....
काहींनी "गाजवलेले' असतात,
काही "गाजवत' असतात,
आणि काही "गाजवणार' असतात...!

"तलवारीची मुठ' तुटली तर तीच तलवार आपल्याला "इजा' करते..असचं, काही आयुष्याचे आहे.
"आपलेच आपल्यावर कधी वार' करतील सांगता येत नाही म्हणुन नेहमी तलवारीपेक्षा "ढालीसारखा मित्र' कायम सोबत ठेवा...!

Popular Articles