Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

अशा लोकांचा आदर करा जे त्यांच्या  कामातुन वेळ काढून तुम्हाला वेळ देतात आणि अशा लोकांवर प्रेम करा, जे काम बाजूला ठेऊन तुमच्या मदतीला येतात....!

Popular Articles