Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

नम्रता ही कठोरतेपेक्षा अधिक शक्तीशाली असते,
पाणी हे खडकापेक्षा अधिक ताकदवान असतं,
प्रेम हे बळापेक्षा अधिक शक्तीशाली असतं,
कठीणातलं कठीण लाकूड भुंगा पोखरू शकतो, 
पण रात्रभर आपल्या कोमल पाकळ्यांमध्ये भुंग्याला डांबून ठेवण्याची ताकद कमळामध्ये असते..

Popular Articles