Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

एखादे संकट आले की समजायचे त्या संकटाबरोबर संधी पण आली, कारण संकट हे कधीच संधीशिवाय एकटा प्रवास करत नाही. संकट हे संधीचा राखणदार असते. फक्त संकटावर मात करा, मग संधी तुमचीच आहे.

Popular Articles