Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

शुन्यातुन विश्व निर्माण करण्याची जिद्ध ज्याच्या अंगी असते तोच खरा कर्तृत्ववान होय.

Popular Articles