Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

आयुष्यात  सुई  बनून रहा. कैची  बनून राहू नका. कारण सुई  दोन  तुकड्यांना  जोडते,  आणि  कैची एकाचे  दोन तुकडे  करते...

Popular Articles