Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

छान रोमॅंटिक 'ऋतु'. ती समोरच्या दुकानात गेली....
तिथं दुकानदाराचा तरुण देखणा मुलगा सोडला तर दुसरं कोणीही नव्हतं...
ती थोडीशी लाजुन म्हणाली, 'बोलायचं आहे'
तो: बोला...
ती: तुम्ही खुप छान दिसता... मला खुप आवडता तुम्ही.
...
.....
तो शांतपणे म्हणाला, 'ते काहीही असुदे पण मी मॅगी परत घेणार नाही.
...
.....
खेळ खल्लास्स्स्स्स्स्स्स्स्स् तो पण 2 मिनिटात...

Popular Articles