Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

शिक्षक: सांगा पाहू, विद्यार्थी आणि डॉक्टर यांच्यामध्ये काय साम्य आहे?
हात वर करून बंड्या सांगतो : ‘सर, ओपरेशन झाल्यावर डॉक्टर आणि पेपर झाल्यावर विद्यार्थी एकच सांगतात.
शिक्षक: काय ते?
बंड्या: आम्ही आमच्या परीने चांगले प्रयत्न केले, पण आताच काही सांगू शकत नाही..

Popular Articles