Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

जीवनातल्या काही गोष्टी, ज्या आपण पुन्हा कधीच भरून काढू शकत नाही…
...
....
दगड...एकदा फेकल्यानंतर…
शब्द ...एकदा बोलल्यानंतर...
महत्वाचे…कार्यक्रम…
एकदा चुकल्यानंतर..
वेळ…एकदा निघून गेल्यानंतर…
प्रेम...एकदा तुटल्यावर…
मैत्री...एकदा गैरसमज झाल्यानंतर…

Popular Articles