Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

नियतीसमोर गुडगे टेकले तर नियती तूम्हाला नेस्तनाबूत करते. मात्र तूमच्या ध्येयासाठी नियतीशी झुंजाल तर नियती सुद्धा नतमस्तक होते...

"जगाला काय आवडतं ते करु  नका, तुम्हाला जे वाटतं ते करा, कदाचित उदया, तुमचं वाटणं जगाची "आवड" बनेल!!!

Popular Articles