Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

मैत्री म्हणजे 'संकटाशी' झुंजणारा 'वारा' असतो.
'विश्वासाने' वाहणारा आपुलकीचा 'झरा' असतो.
मैत्री असा खेळ आहे...
दोघांनीही खेळायचा असतो. एक 'बाद' झाला तरी
दुसर्याने 'डाव' 'सांभाळायचा' असतो.. 

Popular Articles