Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

Physics च्या नियमानूसार ....
कोणतीही वस्तू उचलण्यापेक्षा ढकलणे सोपे असते....
...
.....
उदाहरणार्थ जबाबदारी!!!!

Popular Articles