Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

"ज्यावेळी आपला मित्र प्रगती करत असेल
तर त्यावेळी गर्वाने सांगा की तो माझा मित्र आहे" आणि "ज्यावेळी आपला मित्र अडचणीत
असेल तर गर्वाने सांगा की मि त्याचा मित्र आहे"...

Popular Articles