Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

​कधी तरी भेटायला कारण लागत नाही.
भेटलो नाही म्हणून अंतर वाढत नाही.
सुख दु:ख वाटून घ्यायला सांगाव लागत नाही.
मैत्रीशिवाय आयुष्याला अर्थ उरत नाही!!

Popular Articles