Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

पुर आला आर्मी बोलवा...
भुकंप आला आर्मी बोलवा...
अतिरेकी आला आर्मी बोलवा...
पोरगा बोर मधे पडला आर्मी बोलवा...
मग एखाद्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहूणे म्हणून नेते कशाला बोलवता...??
आर्मीलाच बोलवा की...

Popular Articles