Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

पुणेरी एकदम तिखट....

पाहुणा: अहो, कॅप ला जायला कुठली बस पकडू ?

पुणेरी: २० नंबरची ची पकडा.

पाहुणा: आणि ती नाही मिळाली तर?

पुणेरी: १० - १० च्या २ पकडा.

Popular Articles