Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

एक पुणेरी मुलगा आपल्या मित्रांना घरी घेऊन आला आणि म्हणाला, "थांबा मी चहा घेऊन आलो..."

१० मिनीटांनी, " चला माझा चहा घेऊन झाला.. आपण आता जाऊया...!"

Popular Articles