Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

बायको - ( फोनवर) हॅलो...अहो, विंडो उघडत नाहीय. काय करू?
नवरा - असं कर , थोडं तेल गरम कर आणि ते त्यावर ओत.
बायको - ( आश्चर्याने) खरंच त्यामुळे उघडेल?
नवरा - अगं हो. करून तर बघ...

थोड्या वेळाने नवऱ्याने पुन्हा फोन केला...

नवरा - केलंस का मी सांगितलं तसं ?
बायको - अहो , केलं. पण आता पूर्ण लॅपटॉपच बंद पडलाय...
नवरा - तुझ्या तर...! मेलीस तु आज...

Popular Articles