Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

जगातील सहा चांगले डॉक्टर:
१. सुर्यप्रकाश
२. पुरेसा आराम.
३. योग्य आहार.
४. नियमात व्ययाम.
५. स्वतावर विश्वास.
६. चांगले मित्र.
....
हयाना नेहमी आपल्याबरोबर ठेवा.. बघा आयुष्य कीती सुंदर होते ते.

Popular Articles