Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

जर बायको जास्त तणतण करत असेल तर सरळ पायताण काढ़ा
...
.....
आणि घालून घराबाहेर पडा......
...
....
तुम्ही मध्ये जो विचार करत होता त्यासाठी पोलादी शरीर आणि वाघाचं काळीज लागतं राव.

Popular Articles