Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

मोत्यांच्या हारापेक्षा घामाच्या धारांनी मनुष्य अधिक शोभून दिसतो.

कारण मोत्यांच्या हारांनी फक्त त्याचं सौंदर्य दीसतं,
आणि घामाच्या धारांनी त्याचं कर्तुत्व सिद्ध होतं.

Popular Articles