Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

सर - व्हाय आर यू लेट?
गंपू - सर, रस्त्यात चिखल झाला होता आणि रस्त्यात उभ्या असलेल्या बैलाने मला शिंग मारलं.. त्यामुळे माझा पाय मोडला....
सर - टॉक इन इंग्लिश!
गंपू - सर, देअर वॉज चिखलीफिकेशन ऑन रोड.. काऊज हसबंड केम.. ही खुपस्ड शिंगडं... इन माय तंगडं... सो आय अम लंगडं!!

Popular Articles