Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

सत्याच्या वाटेवर स्वप्न तुटून जातात....
निसर्ग बदलला कि फुले सुकून जातात......
मनापासून आठवण काढली आहे तुमची...
पुन्हा म्हणू नका, आपली माणसे विसरून जातात...!

Popular Articles