Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

पती: आज असा चहा बनव की तन मन डोलायला लागेल.
...
....
पत्नी: आपल्याकडे म्हशीचे दुध येते नागिणीचे नाही..!!

Popular Articles