Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

उन्हाळा चालु झाला आहे काळजी घ्या!
भरपुर पाणी नीरा प्या, छत्री वापरा, गरम पदार्थ कमी घ्या... आणि... सगळ्यात महत्वाचं
....
.....
"डोके जपा"..
कारण "भुस्सा" लगेच पेट घेतो..

Popular Articles