Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

साखरेसाठी लागतो उस,
काॅम्पुटरला असतो माऊस...
चिमणीचं शेणाचं आणि
कावळ्याचं मेणाचं होतं हाऊस....
च्यायला...
....
.....
फ्रेब्रुवारीत कसा पडला पाऊस?

Popular Articles