Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

शिक्षक:- १५ फळांची नावे सांगा बर...??
मक्या:- पेरु
शिक्षक:- शाब्बाश
मक्या:- आंबा
शिक्षक:- गुड
मक्या:- सफरचंद
शिक्षक:- वेरी गुड.. ३ झाले आता अजून १२सांग?
मक्या:- एक डझन केळं....!!!.
....
.....
मास्तर कोमात मक्या जोमात.

Popular Articles