Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

मुलगी दुकानदाराला: काका, असं Valentine Day Card आहे का ज्यात लिहीलंय 'तू माझे पहिले आणि शेवटचे प्रेम आहेस'?

दुकानदार: हो आहे की!
...
....
मुलगी: बरं, पाच द्या....

Popular Articles