Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

सर्व विवाहित महिलांना सुचना:

कुंभ मेळा जवळ येत आहे.
साधुंची संख्या वाढणार नाही याची काळजी घेणे.
...
....
आपल्या पति परमेश्वराला ञास देणे टाळावे.
कुंभ मेळा यशस्वी करण्यात मदत करा.......

Popular Articles