Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

एक शेतकरी खुप आजारी असतो.
...
त्याची पत्नी म्हणते: तुमचा ताप वाढतच चाललाय. थांबा मी तुम्हाला चिकन सूप बनवून देते.
...
खुराड़्यातला कोंबडा खडबडून जागा होतो आणि म्हणतो: ओ ताई! आधी क्रोसीन देऊन पहा ना, लगेच काय चिकन सूप?

Popular Articles