Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

😡😡😡😡

नवरा-बायकोचं भांडण सुरु असतं..
...
.....
नवरा- तू स्वत:ला आवर, नाहीतर माझ्यातला जनावर बाहेर येईल....
...
.....
बायको - हा हा... येउ दे... कोण घाबरतंय उंदराला..

Popular Articles