Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

सर - काय मंग्या शाळेची वेळ ७ वाजता ची आहे आणि तू ८ वाजता येतोस...?
...
....
मंग्या - सर तुम्ही माझी वाट नका बघत जाऊ, शिकवायला सुरवात करत जा...

Popular Articles