Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

रंगपंचमीला ती म्हणाली: "कलर न लावता...अस काही कर की मी लाल लाल झाली पाहीजे..."
...
.....
मग काय घेतला रॉड...आणि चोप-चोप चोपली.....
लाल काय....पार काळी-निळी करुन टाकली..

Popular Articles