Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

बायकोत आणि सूर्यात काय साम्य आहे?
...
....
कितीही प्रयत्न केला तरी, आपण या दोघांकडे रागाने
आणि एकटक पाहूच शकत नाही!

Popular Articles