Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

प्रेम गमवावे लागले तरी चालेल पण...........
आयुष्यात कधी मैत्री गमवायची नाही..!!!:
दोस्त सोबत आसतील तर जगण्यामध्ये शान आहे …!
नाईतर साला स्वर्ग पण समशान आहे…!!

Popular Articles